Віртуальна книжкова виставка
"Новинки надходжень педагогічної преси"


До бібліотеки надійшли посібники - бібліотечки видавництва "Основа" та "Шкільний світ", які спеціалізуються на випуску педагогічної преси. З кожним із ним більш детально можна ознайомитися завітавши до нашої бібліотеки.

/Files/images/bbloteka/2018/Упр. (1,2018).jpg
Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 3

Автор: О. М. Перехейда
Цей посібник є спробою систематизувати й узагальнити концептуальне бачення інноваційного розвитку гімназії. У посібнику використано досвід управління гімназією «Ерудит» м. Києва.
У третій частині презентовано освітній простір гімназії та систему науково-методичної роботи закладу загальної середньої освіти.
Для керівників закладів освіти.

/Files/images/bbloteka/2018/ПО(1,2018).jpg
Крок за кроком — до успіху. Ранкові зустрічі у 1–2-х класах

Упоряд. О. В. Стребна, Г. О. Соценко
Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, присвячений методиці проведення ранкових зустрічей у 1–2-х класах. Зміст ранкових зустрічей спрямовано на формування успішної особистості, мотивації її до навчання, на формування ключових компетентностей (необхідність робити вибір, відповідати за свої рішення, творчо висловлювати власні ідеї, використовувати навички спільного навчання, розвивати вміння критично мислити, а також використовувати на практиці самостійне мислення).
Для вчителів початкових класів, студентів вишів та педагогічних коледжей.

/Files/images/bbloteka/2018/УМ (3, 2018).jpg
Українська література. Конспекти уроків. 6 клас. І семестр

Уклад. С. А. Свінтковська
Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків з української літератури для I семестру 6 класу відповідно до оновлених програм МОН України 2017 р. Методичні разробки ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи — навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2018/Заруб. (3,2018).jpg
Організація гурткової роботи із зарубіжної літератури. Методичні рекомендації

Автори: Л. В. Оніщенко, О. Б. Щербіна
У методичних рекомендаціях представлено програму літературного гуртка, яка спрямована на розвиток творчих здібностей, талантів обдарованих учнів, розширення їхнього світогляду, удосконалення знань з літератури, формування навичок творчої літературної діяльності, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять і завдання для творчих робіт з окремих тем, словник літературних термінів.
Для педпрацівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, спеціалістів, які організують літературну освіту учнів.

/Files/images/bbloteka/2018/Анг (3,2018).jpg
Твори дитячого фольклору на уроках англійської мови

Автор: О. С. Казачінер
Посібник знайомить читачів із історією виникнення та розвитку традиційного дитячого фольклору англомовних країн та наводить рекомендації щодо використання цих творів у процесі викладання англійської мови.

/Files/images/bbloteka/2018/Мат (3,2018).jpg
Позакласні заходи з математики. 7–9 класи

Укладач О. О. Старова
Пропонований посібник містить матеріали для організації та проведення позакласних заходів із математики для учнів 7–9 класів.
Посібник стане у пригоді вчителям загальноосвітніх навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2018/Фіз (3,2018).jpg
Матеріали до уроків фізики. 9 клас.
Електромагнітні хвилі. Фізика атома та атомного ядра. Рух і взаємодія. Закони збереження. Фізика та екологія
Автор:В. І. Мазаєва
Досить часто вчитель під час підготовки та проведення уроків використовує різноманітний додатковий матеріал із теми. Автор цього посібника пропонує читачам такий додатковий матеріал до уроків з фізики у 9 класі за темами «Електромагнітні хвилі», «Фізика атома та атомного ядра», «Рух і взаємодія. Закони збереження» та «Фізика та екологія». Це деякі історичні довідки, персоналії, деякі факти з біофізики, цікаві питання для обговорення та спостереження.
Для вчителів фізики загальноосвітніх шкіл.

/Files/images/bbloteka/2018/Хім (2, 2018).jpg
Тестові завдання. 8 клас. Частина 2

Автор: О. М. Мєшкова
Збірник тестових завдань містить завдання з однією та декількома правильними відповідями, завдання на відповідність та послідовність правильних відповідей. Деякі питання вимагають від учнів додаткового пояснення, представлення розв’язків, написання рівнянь реакцій. Кожен варіант тестових завдань містить 12 питань різної складності, як теоретичних, так і розрахункових. За кожною темою пропоновано 10 варіантів тестових завдань, що дозволяє проводити оцінювання в атмосфері максимальної самостійності та об’єктивно виявити рівень знань кожного з учнів.
Рекомендовано для вчителів і учнів середніх навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2018/Біол (3,2018).jpg
Профільне навчання. Матеріали до курсу мікробіології

Автор: Гресь Г. О.
У посібнику розміщено матеріали для викладання курсу мікробіології у профільних класах — розробки лекцій та матеріали до практичних занять з тем «Збудники бактеріальних повітряно-крапельних інфекцій» та «Збудники особливо небезпечних інфекцій».
Для вчителів біології та студентів біологічних факультетів педагогічних університетів.

/Files/images/bbloteka/2018/Гегр (3,2018).jpg
Дидактичний комплекс до курсу «Україна у світі: природа, населення»

Автор-укладач Колодіна Л. В.
Посібник містить дидактичні матеріали по кожному розділу курсу «Україна у світі: природа, населення». Комплекс складається із дидактичних вправ, диктантів, ребусів, тестових завдань тощо.
Для вчителів географії, учнів, студентів географічних спеціальностей.

/Files/images/bbloteka/2018/Іст (3,2018).jpg
Тестові завдання. Історія України. 10 клас. Частина 3

Автор: О. П. Мокрогуз
Пропонований посібник є збірником тестових завдань до курсу «Історія України» для 10 класу. До кожного завдання додано таблицю, яка дозволяє визначити дидактичне спрямування тестового завдання з метою його ефективного використання на уроці.
Видання розраховане на вчителів, студентів, учнів, що готуються до ЗНО.

Кiлькiсть переглядiв: 250