Віртуальна книжкова виставка
"Новинки надходжень педагогічної преси


/Files/images/bbloteka/P91017-084421(1).jpg

Проекти для хлопців. 7-8 класи.
К. Захленюк, О. Герасименко, М. Янцур (2019р.)
(Серія "Бібліотека "Шкільного світу". Трудове навчання)

Книжка стане в пригоді вчителю під час підбору цікавого матеріалу. Сучасних дітей важко заохотити до роботи. Але якщо запропонувати цікаві проекти та їх творче виконання, то все стає можливим. Створюючи корисні речі для дому, учні відчуватимуть важливість дисципліни "Трудове навчання" й зможуть творчо себе реалізувати.


Українсько-російський та російсько-український словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою

/Files/images/bbloteka/5044.jpg

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ від 06.04.2018 № 331). Містить понад 7000 термінів і понять. Уклад.: О.С. Бобкова, Н.І. Богомолова, О.В. Гісем та інш. Науковий консультант: кандидат філологічних наук, професор Н.Д. Бабич.
Більшість наукових термінів є міжнародними, але написання їх у кожній мові підпорядковується відповідним правилам, засвоїти які допомагає словник, оскільки він має нормативний характер. Правопис слів з різних сфер відповідає актуальним законам мови.
Основне задання словника - допомогти учням співвідносити терміни рідною мовою з термінами державної української мови і навпаки. Видання корисне для учнів і вчителів як традиційних загальноосвітніх закладів, так і ліцеїв, гімназій тощо.

Підручники для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти
2018 року видання

Підручники відповідають вимогам Держстандарту. Видання мають гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" (наказ МОН України від 10.01.2018 № 22). Підручники створено згідно з концепцією Нової української школи, відповідно до програм 2017 року. Методичний апарат похоплює різнорівневі завдання, зорієнтовані на вікові особливості п'ятикласників закладів загальної середньої освіти.
/Files/images/bbloteka/2018/Авраменко.jpg /Files/images/bbloteka/2018/Глазова.jpg
/Files/images/bbloteka/2018/Заболотний.jpg /Files/images/bbloteka/2018/Коваленко 5.jpg


Підручники для спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70)

Матеріал у підручниках подається відповідно до чинних програм збалансовано - між доступністю сприйняття та розуміння й вимогами сучасної науки. Концепція підручників грунтується на принципах антропологічному (в центрі уваги особистість учня та його розвиток) та репрезентативному, що сприяє формуванню необхідних компетенцій в дитини з особливими потребами. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

/Files/images/bbloteka/2018/20180926_165231 2.jpg


До бібліотеки надійшли посібники - бібліотечки видавництва "Основа" та "Шкільний світ", які спеціалізуються на випуску педагогічної преси. Зі змістом більш детально можна ознайомитися, завітавши до нашої бібліотеки.

/Files/images/bbloteka/P90828-120735.jpg
Дебати
. Організація та проведення.
Автор: М. Масютіна

Із чим у вас асоціюється слово "дебати"? Для багатьох воно пов'язане з цікавою та пізнавальною грою, у якій беруть участь школярі та студенти більше ніж 60-ти країнах світу.
Посібник надає необхідну інформаційну та методичну підтримку педагогам в організації дебатів у закладах освіти, а також усім, хто цікавиться питаннями активного навчання та новітніми технологіями освіти.

/Files/images/bbloteka/2018/20181008_100823.jpg
Воркшопи. Управлінська діяльність
Автор: Я. Швень

Воркшоп - це інтенсивний навчальний захід, під час якого дорослі навчаються через власну активність. Посібник допоможе організувати самостійне взаємонавчання фахівців, активізувати взаємодію для отримання динамічних знань, професійних навичок.
Для педагогічних працівників, методичної служби, науковців, а також для широкого кола читачів

/Files/images/bbloteka/2018/20181008_102832 2.jpg
Реформування школи: нововведення української освіти
Уклад. О.С. Казачінер

Посібник містить низку матеріалів, що присвячені процесу реформування системи освіти в Україні, який розпочався в 2018 році. Наводяться матеріали МОН, рекомендації щодо впровадження інноваційних змін в практику роботи вчителів

/Files/images/bbloteka/2018/20181008_101607 2.jpg
Формування творчого потенціалу учнів засобами розвивального навчання Д.Б. Ельконіна - В.В. Давидова
Автор: С.М. Кругляк

Посібник містить матеріали узагальненого досвіду фахівців із розробки та впровадження розвивального навчання у початкових класах, форми та методи роботи, апробовані автором.
Для вчителів початкових класів, батьків, студентів психолого-педагогічних факультетів

/Files/images/bbloteka/2018/20181008_102856.jpg
Учительський кодекс
Організація і планування освітнього процесу

Зібрання правових, інструктивно-методичних документів,
які регулюють роботу вчителя
Автори: творчий колектив під керівництвом Ю.М. Заржевського. Координатор проекту - А.Ю. Маслова

Мета: забезпечення інформаційної готовності вчителя та методиста до нового навчального року, постійне нормативно-правове супроводження діяльності. Включає інформацію про головні закони, Державні стандарти, типові освітні програми, про наповнюваність груп та поділ класів, зарахування, відрахування і переведення учнів, тощо. Має 3 частини: для старшої, основної та початкової школи.
Призначається заступникам директорів з навчальної роботи, вчителям, методистам, бібліотекарям.

/Files/images/bbloteka/2018/Упр. (1,2018).jpg
Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 3

Автор: О. М. Перехейда
Цей посібник є спробою систематизувати й узагальнити концептуальне бачення інноваційного розвитку гімназії. У посібнику використано досвід управління гімназією «Ерудит» м. Києва.
У третій частині презентовано освітній простір гімназії та систему науково-методичної роботи закладу загальної середньої освіти.
Для керівників закладів освіти.

/Files/images/bbloteka/2018/ПО(1,2018).jpg
Крок за кроком — до успіху. Ранкові зустрічі у 1–2-х класах

Упоряд. О. В. Стребна, Г. О. Соценко
Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, присвячений методиці проведення ранкових зустрічей у 1–2-х класах. Зміст ранкових зустрічей спрямовано на формування успішної особистості, мотивації її до навчання, на формування ключових компетентностей (необхідність робити вибір, відповідати за свої рішення, творчо висловлювати власні ідеї, використовувати навички спільного навчання, розвивати вміння критично мислити, а також використовувати на практиці самостійне мислення).
Для вчителів початкових класів, студентів вишів та педагогічних коледжей.

/Files/images/bbloteka/2018/УМ (3, 2018).jpg
Українська література. Конспекти уроків. 6 клас. І семестр

Уклад. С. А. Свінтковська
Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків з української літератури для I семестру 6 класу відповідно до оновлених програм МОН України 2017 р. Методичні разробки ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи — навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2018/Заруб. (3,2018).jpg
Організація гурткової роботи із зарубіжної літератури. Методичні рекомендації

Автори: Л. В. Оніщенко, О. Б. Щербіна
У методичних рекомендаціях представлено програму літературного гуртка, яка спрямована на розвиток творчих здібностей, талантів обдарованих учнів, розширення їхнього світогляду, удосконалення знань з літератури, формування навичок творчої літературної діяльності, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять і завдання для творчих робіт з окремих тем, словник літературних термінів.
Для педпрацівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, спеціалістів, які організують літературну освіту учнів.

/Files/images/bbloteka/2018/Анг (3,2018).jpg
Твори дитячого фольклору на уроках англійської мови

Автор: О. С. Казачінер
Посібник знайомить читачів із історією виникнення та розвитку традиційного дитячого фольклору англомовних країн та наводить рекомендації щодо використання цих творів у процесі викладання англійської мови.

/Files/images/bbloteka/2018/Мат (3,2018).jpg
Позакласні заходи з математики. 7–9 класи

Укладач О. О. Старова
Пропонований посібник містить матеріали для організації та проведення позакласних заходів із математики для учнів 7–9 класів.
Посібник стане у пригоді вчителям загальноосвітніх навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2018/Фіз (3,2018).jpg
Матеріали до уроків фізики. 9 клас.
Електромагнітні хвилі. Фізика атома та атомного ядра. Рух і взаємодія. Закони збереження. Фізика та екологія
Автор:В. І. Мазаєва
Досить часто вчитель під час підготовки та проведення уроків використовує різноманітний додатковий матеріал із теми. Автор цього посібника пропонує читачам такий додатковий матеріал до уроків з фізики у 9 класі за темами «Електромагнітні хвилі», «Фізика атома та атомного ядра», «Рух і взаємодія. Закони збереження» та «Фізика та екологія». Це деякі історичні довідки, персоналії, деякі факти з біофізики, цікаві питання для обговорення та спостереження.
Для вчителів фізики загальноосвітніх шкіл.

/Files/images/bbloteka/2018/Хім (2, 2018).jpg
Тестові завдання. 8 клас. Частина 2

Автор: О. М. Мєшкова
Збірник тестових завдань містить завдання з однією та декількома правильними відповідями, завдання на відповідність та послідовність правильних відповідей. Деякі питання вимагають від учнів додаткового пояснення, представлення розв’язків, написання рівнянь реакцій. Кожен варіант тестових завдань містить 12 питань різної складності, як теоретичних, так і розрахункових. За кожною темою пропоновано 10 варіантів тестових завдань, що дозволяє проводити оцінювання в атмосфері максимальної самостійності та об’єктивно виявити рівень знань кожного з учнів.
Рекомендовано для вчителів і учнів середніх навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2018/Біол (3,2018).jpg
Профільне навчання. Матеріали до курсу мікробіології

Автор: Гресь Г. О.
У посібнику розміщено матеріали для викладання курсу мікробіології у профільних класах — розробки лекцій та матеріали до практичних занять з тем «Збудники бактеріальних повітряно-крапельних інфекцій» та «Збудники особливо небезпечних інфекцій».
Для вчителів біології та студентів біологічних факультетів педагогічних університетів.

/Files/images/bbloteka/2018/Гегр (3,2018).jpg
Дидактичний комплекс до курсу «Україна у світі: природа, населення»

Автор-укладач Колодіна Л. В.
Посібник містить дидактичні матеріали по кожному розділу курсу «Україна у світі: природа, населення». Комплекс складається із дидактичних вправ, диктантів, ребусів, тестових завдань тощо.
Для вчителів географії, учнів, студентів географічних спеціальностей.

/Files/images/bbloteka/2018/Іст (3,2018).jpg
Тестові завдання. Історія України. 10 клас. Частина 3

Автор: О. П. Мокрогуз
Пропонований посібник є збірником тестових завдань до курсу «Історія України» для 10 класу. До кожного завдання додано таблицю, яка дозволяє визначити дидактичне спрямування тестового завдання з метою його ефективного використання на уроці.
Видання розраховане на вчителів, студентів, учнів, що готуються до ЗНО.

Кiлькiсть переглядiв: 464