Віртуальна книжкова виставка
"Новинки надходжень педагогічної преси"


До бібліотеки надійшли посібники - бібліотечки видавництва "Основа" та "Шкільний світ", які спеціалізуються на випуску педагогічної преси. З кожним із ним більш детально можна ознайомитися завітавши до нашої бібліотеки.

/Files/images/bbloteka/2017/Упр. (11,2017).jpg
Професійне самовизначення школярів. Частина 2

Автор Житник Б. О.
Посібник складається з двох частин. У другій частині посібника особливої уваги надано способам орієнтації у світі професій, професійно важливим якостям, нахилам і перевагам людей різних типів професій, проблемам професійного вибору та ролі самооцінки в професійному самовизначенні.
Посібник може бути корисним як тим, хто ще навчається або вже має досвід практичної роботи, так і всім, кого цікавить проблема розвитку здатності до усвідомленого вибору професії.

/Files/images/bbloteka/2017/ПШ(12,2017).jpg
Виховання ціннісного ставлення до людини на уроках літературного читання. Частина ІІ (3–4-ті класи)

Автор-упорядник О. П. Третяк
Навчально-методичний посібник містить розробки уроків з навчання грамоти та літературного читання (у 1–2-х та 3–4-х класах), допоміжні матеріали, спрямовані на формування у молодших школярів гуманістичного світогляду, визнання людини найвищою цінністю та виховання ціннісного ставлення до неї.
Для вчителів початкової школи, вихователів груп продовженого дня, психологів, батьків, студентів психолого-педагогічних факультетів.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ (12,2017).jpg
Українська мова. Конспекти уроків. 6 клас. ІІ семестр. Частина І

Упорядник - Свінтковська С. А.
Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків з української мови для II семестру 6 класу відповідно до оновлених програм МОН України 2017 р. Методичні разробки ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи — навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2017/АМ (12,2017).jpg
Театралізовані вистави англійською мовою

Автори: І. П. Лисовець, О. О. Зінченко
Посібник пропонує низку театралізованих позакласних заходів англійською мовою, які можна використовувати для організації позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів.

/Files/images/bbloteka/2017/Мат (12,2017).jpg
Радість співпраці!

Автори: Г. Філіпповський, О. Карлюченко
Пропонована книга містить геометричні новели, що стануть у пригоді учням, які захоплюються геометрією, учителям-практикам як під час організації навчального процесу на уроці, так і в позакласній роботі.
Книга призначена для учнів, учителів математики загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.

/Files/images/bbloteka/2017/Фіз (12,2017).jpg
Уроки фізики. 9 клас. ІІ семестр. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

Автор Бузько В. Л.
Посібник містить методичні розробки до кожного уроку. Для тематичного й поточного оцінювання з усіх тем курсу фізики 9 класу дано варіанти контрольних робіт, а також самостійні роботи, що передбачають розв’язування якісних і розрахункових задач.
Посібником можуть скористатися учителі-практики, викладачі й студенти педагогічних вищих навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2017/Хім (10,2017).jpg
Дидактичні матеріали для 9 класу. Частина 3

Автори: Рихлік О. І., Білецька Т. А., Михтуненко О. І.
Запропонований збірник містить методичні рекомендації, дидактичні матеріали, розробки уроків і позакласний захід відповідно до програми 9 класу за новим Державним стандартом та програмою 2017 року.
До посібника включено: тести, диктанти, самостійні роботи, практичні, контрольні та тематичні роботи.
Посібник призначений для використання учнями та вчителями хімії, які викладають хімію в 9 класі шкіл, гімназій та ліцеїв.

/Files/images/bbloteka/2017/Біол (11,2017).jpg
Досвід викладання біології в 6 класі. Частина 3

Укладач: Ткачук Т.А.
У посібнику розміщено матеріали для викладання біології в 6 класі: конспекти уроків, розробки лабораторних досліджень, матеріали етноекологічного спрямування. Збірник складено згідно з чинною програмою з біології.
Для вчителів біології та студентів біологічних факультетів педагогічних університетів.

/Files/images/bbloteka/2017/Геогр (12,2017).jpg
Учнівські дослідження в курсі «Україна і світове господарство»

Автор-укладач Філончук З. В.
Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу «Україна і світове господарство». Матеріал посібника розкриває методи і прийоми проведення досліджень на уроках географії у 9-му класі та їх місце в навчальному процесі. У посібнику вміщено методичні рекомендації щодо проведення досліджень, зазначених у програмі, а також розробки досліджень додаткової тематики.
Посібник розраховано на вчителів географії, викладачів і студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2017/Іст (12,2017).jpg
Розвиток критичного мислення на уроках правознавства та в позакласній роботі

Автор Машика В. Т.
Посібник присвячений методиці розвитку критичного мислення на уроках правознавства та під час проведення різноманітних заходів з позакласної роботи. Кожний розділ супроводжують різноманітні завдання, вправи, задачі. Видання підготовлене у повній відповідності до чинної програми з правознавства з урахуванням усіх новел в українському законодавстві.
Видання розраховане на вчителів, методистів і студентів педагогічних вишів.

/Files/images/bbloteka/2017/Гаджети.jpg
Гаджети в школі

Автори: С. Литвинова, О. Мельник та інш.
Матеріали книги допоможуть перетворити сучасні гаджети й девайси на ефективних помічників у роботі кожного вчителя.

/Files/images/bbloteka/2017/Управління.jpg
Управління конфліктами в освітніх організаціях

Автор Харченко Н.
Книжка містить практичні розробки (тренінгові заняття, ділові та рольові ігри, типові ситуації, діагностичні методики), які допоможуть перетворити колектив педагогів у надійну та згуртовану команду, знаходити вихід із будь-яких конфліктних ситуацій та подолати комунікативні бар’єри для злагодженої та ефективної роботи.

/Files/images/bbloteka/2017/Психологія.jpg
Інформаційна грамотність. Профілактика деструктивного впливу мас-медіа

Автор: Мерзлякова О.
У посібнику подано обґрунтовані роз’яснення про корисні та шкідливі аспекти впли­ву мас-медіа. Особливу увагу зосереджено на формуванні особистості дитини. Пропону­ються прийоми роботи з інформацією: маніпулювання нею та використання її у роботі з дітьми. Змістовно та цікаво подано рекомендації для профілактики деструктивного впли­ву мас-медіа на дітей; практичні тематичні заняття.
Для психологів, соціальних педагогів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та студентів педагогічних ВНЗ.

/Files/images/bbloteka/2017/ПШ.jpg
Розвиток зв’язного мовлення. 1-4 класи

Автори: Наталія Пинда, Світлана Макарук, Наталія Уткіна та інш.
У посібнику подано систему розробок уроків для розвитку зв’язного мовлення для уч­нів 1—4-х класів згідно з чинною навчальною програмою.
Посібник стане в пригоді вчителям початкової школи, вихователям ГПД, методистам початкової ланки освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 79