Віртуальна книжкова виставка
"Новинки надходжень педагогічної преси"


До бібліотеки надійшли посібники - бібліотечки видавництва "Основа" та "Шкільний світ", які спеціалізуються на випуску педагогічної преси. З кожним із ним більш детально можна ознайомитися завітавши до нашої бібліотеки.

/Files/images/bbloteka/2018/Упр. (1,2018).jpg
Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 2

Автор: Перехейда О. М.
Цей посібник є спробою систематизувати й узагальнити концептуальне бачення інноваційного розвитку гімназії. У посібнику використано досвід управління гімназією «Ерудит» м. Києва.
У І частині подано матеріали з проблем державно-громадського управління закладом загальної середньої освіти: нормативне забезпечення діяльності органів громадського самоврядування, організаційно-методичне забезпечення роботи педагогічної ради.
Для керівників закладів освіти.

/Files/images/bbloteka/2018/ПО(1,2018).jpg
Інтелектуальний розвиток молодших школярів засобами суб’єктивізації на уроках української мови у 3–4-х класах: Ч. 2

Автор: Ларіонова О. В.
У посібнику розглянуто актуальну проблему — засоби комплексного розвитку інтелектуальних здібностей учнів, спрямовані на опанування ними елементарних мовних знань та мовленнєвих, правописних і граматичних умінь і навичок.
Для вчителів початкових класів, методистів з початкового навчання, студентів педагогічних закладів освіти.

/Files/images/bbloteka/2018/Упр (1,2018 ШС).jpg
Новий учитель. Перепідготовка

Автор: Бугайчук Анастасія
Книжка стане незамінним помічником для будь-якого директора та вчителя. Видання містить методичні матеріали щодо успішної перепідготовки й підвищення кваліфікації вчителів: подані неформальні методи післядипломної педагогічної освіти та практичні поради, як учителю ефективно засвоїти знання та навички під час самоосвіти.
Для керівників навчальних закладів, їхніх заступників, методистів, учителів і студентів педагогічних ВНЗ.

/Files/images/bbloteka/2018/УМ (2,2018).jpg
Лексикологія. Фразеологія. Підготовка до ЗНО

Укладачі: Н. В. Сиротенко, Н. С. Перфілова
Посібник містить теоретичний матеріал, схеми, вправи та завдання в тестовій формі різного рівня складності з лексикології та фразеології. Видання укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО–2018. До всіх вправ та завдань подано відповіді для зручності вчителя під час проведення уроків та якісної підготовки учнів до ЗНО із зазначених розділів мовознавства.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2018/ЗЛ(1,2018).jpg
Інноваційні методи викладання зарубіжної літератури

Автори: К. А. Дмитренко, М. В. Коновалова
У посібнику на конкретних прикладах викладено методику застосування різноманітних інноваційних прийомів на уроках зарубіжної літератури в умовах Нової української школи. Схарактеризовано інтерактивні методи й візуальні засоби, проектні й мультимедійні технології, що сприятимуть особистісно орієнтованому навчанню під час вивчення зарубіжної літератури.
Для вчителів зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів, студентів відповідного фаху педагогічних вишів.

/Files/images/bbloteka/2018/АМ (1,2018).jpg
Perfect Continuous — граматичні вправи

Автор: Комогорова М. І.
Навчально-методичний посібник розроблено для учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови та студентів немовних факультетів педагогічних ВНЗ. Посібник складається з 4 розділів, кожен з яких містить велику кількість завдань та вправ зростаючого рівня складності, що відповідають етапам засвоєння знань та можуть використовуватися як на практичних заняттях, так і для самостійного вивчення.

/Files/images/bbloteka/2018/Мат (2,2018).jpg
Позакласні заходи з математики. 5–6 класи

Укладач О. О. Старова
Пропонований посібник містить матеріали для організації та проведення позакласних заходів із математики для учнів 5–6 класів. Посібник стане у пригоді вчителям загальноосвітніх навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2018/Фіз (2, 2018).jpg
Матеріали до уроків фізики. 9 клас. Магнітні та світлові явища. Механічні хвилі

Автор: Мазаєва Вікторія Іванівна
Досить часто вчитель під час підготовки та проведення уроків використовує різноманітний додатковий матеріл із теми. Автор цього посібника пропонує читачам такий додатковий матеріал до уроків з фізики у 9 класі за темами «Магнітні явища», «Свілові явища» та «Механічні хвилі». Це деякі історичні довідки, персоналії, деякі факти з біофізики, цікаві питання для обговорення та спостереження.
Для вчителів фізики загальноосвітніх шкіл.

/Files/images/bbloteka/2018/Хім (2, 2018).jpg
Тестові завдання. 7–8 клас. Частина 1

Автор: Мєшкова Олена Михайлівна
Збірник тестових завдань містить завдання з однією та декількома правильними відповідями, завдання на відповідність та послідовність правильних відповідей. Кожен варіант тестових завдань містить 12 питань різної складності, як теоретичних, так і розрахункових. За кожною темою пропоновано 10 варіантів тестових завдань, що дозволяє проводити оцінювання в атмосфері максимальної самостійності та об’єктивно виявити рівень знань кожного з учнів.
Рекомендовано для вчителів і учнів середніх навчальних закладів

/Files/images/bbloteka/2018/Біол (2, 2018).jpg
Система органічного світу. Історія та сучасність

Автор: Леонтьєв Д. В.
У навчальному посібнику розглядаються основні етапи становлення системи органічного світу від найдавніших часів до сьогодення. Метою навчального посібника є формування цілісного уявлення про історію та сучасний стан систематики як науки та розділу шкільного курсу біології.
Посібник призначений для студентів ВНЗ біологічного профілю та вчителів біології.

/Files/images/bbloteka/2018/Геог (2, 2018).jpg
Словник-довідник до курсу «Україна і світове господарство»

Автор: Довгань Г. Д.
Словник-довідник містить статті тлумачення термінів і понять з економічної географії України та світу.
Для вчителів географії, учнів, студентів географічних спеціальностей.

/Files/images/bbloteka/2018/Істор (2, 2018).jpg
Історія повсякденності як засіб формування історичної компетентності

Автор: А. О. Федчиняк
В оновлених програмах 2017 р. з історії суттєво змінився підхід до вивчення історії повсякденного життя людей. Автор посібника пропонує методичні рекомендації з вивчення історії повсякденності, а також висвітлює її роль у формуванні історичних компетентностей.
Видання розраховане на вчителів, методистів та студентів педагогічних вишів.

/Files/images/bbloteka/2018/До (1, 2018 ШС).jpg
Про світ у віршах. Матеріали до занять

Автор: Подоляк Олександр
Ця книжка підпорядкована єдиній меті: забезпечити вихователів дитячими віршами, де не порушено ані норм української літературної мови, ані загальноприйнятих правил віршування. Тематика віршів різна: здоров’я, спорт, жива та нежива природа, рукотворні речі, математика, професії тощо. Різні й жанри: від віршованої театралізації народних казок до ігрової поезії (загадки, метаграми).
Для вихователів, методистів, учителів початкових класів, керівників дитячих колективів позашкільних закладів, батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 155